Recreational Trainman - The Isak That Likes To Say Yes.

Konst och musik

Posted May 31, 2015, 8:20 p.m. By isak

Jag tror att alla människor kan utveckla olika egenskaper när det gäller konst eller musik. Inte alla lika bra för vi är väldigt långt från perfekta skapelser men ändå tror jag någonstans att man kan göra mycket för att kunna få den glädje konst och musik utgör. Men i dagens samhälle är det svårt att få tid att ägna sig åt sådant. Tiden slukas upp av olika saker vi måste göra för att tjäna vårt uppehälle och ta hand om vardagen. Något jag skulle vilja utveckla är mitt pianospel. Just nu är det obefintligt men det fanns en tid då jag spelade och vad är det som säger att man inte skulle kunna ta upp det igen. Jag ska nog försöka.