Recreational Trainman - The Isak That Likes To Say Yes.

Djur jag sett.

Posted Jan. 31, 2016, 6:35 p.m. By isak

Här ute kan man få se det mesta i djurväg om man har tur. Det finns de som man ser ofta som rävar, hare, hjort, gäss, trana, och grävling. Sedan finns de som är mera sällsynta till exempel älg, lo katt, varg och björn. Jag har sett älg här men inget av de andra sällsynta. Där vi bodde förut såg vi en ensam varg och mera älg också men bara bonden hade sett en lo katt som tog en hare några hundra meter från vårt hus. Jag skulle gärna vilja se en lo katt, det är väl en av de sällsynta djur man kan se, de är så skygga för folk.