Recreational Trainman - The Isak That Likes To Say Yes.

huvudsaken är att man har ett jobb

Posted Dec. 3, 2015, 1:18 p.m. By isak Tags: work

Så jag jobbar med återbäring och det är ett väldigt roligt jobb men såklart det kan vara jobbigt ibland också, men de är som de är och huvudsaken är att jag över huvud taget har ett jobb att gå till och att jag ska kunna försörja min familj, jag har tre barn och en fru hemma som jag alltid får komma hem till efter mitt jobb, för mig är jobbet viktigt på de sättet att, när jag går hem så ska jag inte behöva tänka på mitt jobb utan jag lämnar de på jobbet och tar inte med de hem. För när jag kommer hem så är det min familj som gäller och inte mitt jobb, samma för min fru har hon sagt till mig.